Mediacje gospodarcze

Mediacje gospodarcze:

Mediacja gospodarcza to efektywna metoda rozwiązywania sporów powstałych w relacjach między przedsiębiorcami, właścicielami firm oraz kadrą zarządzającą.

Mediacja gospodarcza dzięki obowiązującej w niej poufności pozwala na bezpieczne mówienie o sprawach istotnych dla firmy, takich jak tajemnice handlowe i reputacja zawodowa.

Mediacja gospodarcza to postępowanie tańsze i szybsze od postępowania sądowego. Dzięki aktywności uczestników mediacji i dyspozycyjności mediatora czas przeznaczony na prowadzenie mediacji jest znacznie krótszy od postępowania sądowego.

Mediacja gospodarcza pozwala na utrzymanie dobrych relacji biznesowych i ukierunkowanie się na przyszłość. Mediacja prowadzona w atmosferze sprzyjającej rozmowie, w obecności profesjonalnego i kompetentnego mediatora daje możliwość na otwartych wypowiedzi i nie rujnuje wzajemnego zaufania przedsiębiorców.

Skorzystanie z mediacji gospodarczej pozwala uniknąć negatywnych skutków z jakimi mogą spotkać się przedsiębiorcy. Pozwala zachować wiarygodność u partnerów biznesowych i utrzymać dobre imię firmy.

Mediacja gospodarcza zakończona ugodą daje szanse na satysfakcjonujące zakończenie sporu i wyjście z trudności finansowych. Pozwala na utrzymanie efektywności biznesowej i dotychczasowej współpracy.

Do mediacji gospodarczej skierowane mogą zostać wszystkie sprawy, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody.

Do mediacji gospodarczej mogą zostać skierowane następujące sprawy:

  • spory o zapłatę,
  • spory w sprawach budowlanych,
  • spory o naruszenie praw autorskich oraz patentowych oraz o naruszenie znaków towarowych,
  • spory dotyczące zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów handlowych,
  • spory wewnątrz kadry zarządzającej,
  • spory wynikające ze stosunków handlowych podczas prowadzenia działalności gospodarczej.