Mediacje pracownicze

Mediacja pracownicza jest procesem zmierzającym do rozwiązania problemów, jakie powstają w chwili załamania relacji pracowniczych. To zupełnie odmienne i innowacyjne, od dotychczas stosowanych metod, podejście do konfliktu.
Mediacja pracownicza jest dobrowolnym i poufnym procesem, który zachęca jej uczestników do szukania wielu możliwych rozwiązań prowadzących do satysfakcjonującego porozumienia.

Mediacja pracownicza prowadzona jest z poszanowaniem każdej ze stron konfliktu, z wyłączeniem jakiejkolwiek stronniczości i dyskryminacji wobec uczestników mediacji.

Mediacja stwarza pracownikom jak i pracodawcom możliwości do wykazania się samodzielnością, motywując ich do podejmowania działań zmierzających do indywidualnego rozwiązania sytuacji konfliktowych w miejscu pracy.

Szybkości i niskie koszty mediacji wpływają na sposób rozstrzygania sporów a tym samym zwiększają efektywność pracy przedsiębiorstwa i mają wpływ na kulturę pracy.

Mediacje pracownicze pomagają w :

  • sytuacji załamania relacji między pracownikami,
  • sytuacjach konfliktowych w zarządzie,
  • sytuacjach pojawiających się skarg klientów i kontrahentów,
  • sytuacjach konfliktów w zespole pracowników,
  • sporach zbiorowych.