Mediacje rodzinne

Mediacja rodzinna to proces rozwiązywania konfliktów rodzinnych najczęściej związanych z rozwodem lub separacją.

Mediacja rodzinna to rozmowa, usprawnienie komunikacji pomiędzy stronami i budowanie wzajemnego zrozumienia potrzeb oraz interesów.

Mediacja prowadzona jest przez bezstronnego, neutralnego i akceptowalnego przez strony mediatora.

Mediator rodzinny pomaga stronom dostrzec wszelkie możliwe rozwiązania, negocjować je w warunkach współpracy i szukać porozumienia, które dla każdego będzie satysfakcjonujące i możliwe do zrealizowania.

Mediator rodzinny prowadząc mediacje kieruje się zasadami mediacji, dba o komfort stron w czasie sesji mediacyjnych, zapewnia im bezpieczeństwo i poufność. Dzięki posiadanej wiedzy z zakresu komunikacji i rozwiązywania konfliktów oraz znajomości technik mediacyjnych pomaga w poszukiwaniu rozwiązań, które będą dla uczestników mediacji optymalne i satysfakcjonujące.

Mediacja rodzinna ma pomóc stronom, które znalazły się w konflikcie osiągnąć dobrowolne, obustronne korzystnie rozwiązanie konfliktu. Efektem mediacji jest zazwyczaj zrozumienie drugiej strony i wypracowanie satysfakcjonującej ugody.

Mediacja rodzinna pozwala wysłuchać uczucia i potrzeby drugiej strony i lepiej zrozumieć powody jej zachowań. Mediacja rodzinna to także wyraz troski o dzieci i wola rodziców do przygotowania jak najlepszego planu opieki rodzicielskiej.

Sesje mediacyjne trwają zazwyczaj od półtorej do dwóch godzin. Zazwyczaj potrzebne są od trzech do pięciu sesji mediacyjnych.

Ugoda mediacyjna może odnosić się do wszystkich negocjowanych kwestii lub dotyczyć tylko niektórych spraw, co do których strony porozumiały się. Po zawarciu ugody mediacyjnej i złożeniu wniosku o jej zatwierdzenie mediator przesyła ją, wraz z protokołem z przebiegu postępowania mediacyjnego, do właściwego miejscowo sądu. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc wyroku sądowego.

Mediacje rodzinne pomagają w rozwiązaniu konfliktów pomiędzy:

  • między partnerami w stałym związku,
  • rozstającymi się małżonkami,
  • rodzicami a dziećmi,
  • między rodzeństwem,,
  • między dziadkami a dziećmi,
  • między rodzinami,
  • między synową, teściową, zięciem i teściem,
  • w rodzinach zastępczych i adopcyjnych