Mediacje społeczne

Mediacje społeczne pomagają w rozwiązywaniu konfliktów w sporach które pojawia się wiele podmiotów i osób zaangażowanych w konflikt.

Mediacje społeczne doskonale sprawdzają się w sporach pomiędzy członkami stowarzyszeń, w organizacjach pozarządowych, instytucjach samorządu gospodarczego. Są też skuteczne w sporach pomiędzy urzędnikami i przedstawicielami lokalnych społeczności

Mediatorzy prowadzący mediacje społeczne pomagają skonfliktowanym stronom w ustaleniu ich potrzeb i interesów a umiejętne moderowanie mediacji daje możliwość wypowiedzenia się każdemu z uczestników sporu.

Zakończenie mediacji społecznej ugodą prowadzi do obopólnej satysfakcji i tworzy ramy do dalszej współpracy.

Mediacje społeczne pomagają w:

  • sporach powstałych między spółdzielniami,
  • sporach pomiędzy mieszkańcami a wspólnotami mieszkaniowymi,
  • sporach pomiędzy inwestorami a społecznością lokalną,
  • sporach w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach, fundacjach.