Cennik

MEDIACJE SĄDOWE:

  spotkanie informacyjno-konsultacjne kolejne sesje mediacyjne
mediacje w sprawach cywilnych niemajątkowych:

 

- mediacje rodzinne,
- mediacje, w których nie można ustalić wartości przedmiotu sporu.

120 PLN 140 PLN
mediacje w sprawach majątkowych:

 

- mediacje gospodarcze,
- mediacje pracownicze.

140 PLN 1% wartości przedmiotu sporu,
jednak nie mniej niż 30 PLN i nie
więcej niż 1 000 PLN

 

MEDIACJE PRYWATNE:

  spotkanie informacyjno-konsultacjne kolejne sesje mediacyjne
mediacje w sprawach cywilnych niemajątkowych:

- mediacje rodzinne,
- mediacje, w których nie można ustalić wartości przedmiotu sporu.

130 PLN 150 PLN
mediacje cywile w sprawach majątkowych:

- mediacje gospodarcze,
- mediacje pracownicze

150 PLN koszt całego postępowania
mediacyjnego ustalany jest
indywidualnie z mediatorem
prowadzącym postępowanie

 

  1. W przypadku mediacji prywatnych pobierana jest opłata administracyjna w wysokości 50 PLN.
  2. Powyższe ceny są cenami netto. Do powyższych cen doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%
  3. Opłata mediacyjna za spotkanie informacyjno – konsultacyjne uiszczana jest przez Strony po zakończeniu spotkania.
  4. W przypadku kontynuacji mediacji cywilnych w sprawach majątkowych koszt spotkania informacyjno-konsultacyjnego odliczany jest od kosztu całego postępowania mediacyjnego.
  5. Opłaty mediacyjne uiszczane są na konto ośrodka mediacyjnego „Conseo”, nr konta: 06 1140 2017 0000 4302 1293 5928 lub bezpośrednio w kasie „Conseo”
  6. W sprawach prowadzonych na podstawie postanowienia sądów, koszty mediacji regulowane są na podstawie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.11.2005r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. nr 239, poz. 2018 z dnia 7.12.2005r.).