Co nowego w Salonie Mediatora - ankiety po siódmym spotkaniu

          Podczas ostatniego Salonu Mediatora poprosiliśmy uczestników naszego spotkania o wypełnienie, po raz pierwszy,  ankiet ewaluacyjnych. Dzięki wiedzy jaką uzyskaliśmy na ich podstawie, wiemy jakie są oczekiwania naszych gości, co sugerują odnośnie kolejnych spotkań i kogo chcieli by spotkać na kolejnych Salonach Mediatora.

          Ankiety wypełniło 26 osób, spośród których:

 •    16 osobom spotkanie podobało się,
 •    7 osobom raczej się podobało,
 •    1 osobie raczej się nie podobało
 •    a 2 osobom zdecydowanie się nie podobało.

          O uczestnictwie w siódmym spotkaniu Salonu Mediatora decydował przede wszystkim temat spotkania – „Mediacja jako narzędzie wspierające działania organizacji udzielających wsparcia osobom korzystającym z bezpłatnej pomocy prawnej”, zainteresowanie tematyką mediacji, chęć pogłębienia wiedzy z tego zakresu oraz zaproszenia, które były kierowane personalnie do zaproszonych gości. Uczestnicy poprzednich Salonów podkreślali również pozytywne odczucia z wcześniejszych spotkań oraz możliwość integracji ze środowiskiem mediacyjnym.

         Uczestnicy wrześniowego spotkania w Salonie Mediatora  proponowali aby kolejne spotkania były kontynuowane w dotychczasowej formule przy jednoczesnym wydłużeniu czasu trwania Salonu Mediatora do min. 3 godzin, wygospodarowaniu czasu na swobodną dyskusję i wzajemne poznanie się uczestników oraz  dostosowaniu sali do ilości zaproszonych gości. 

           W ankietach zasugerowano również skupienie się na zagadnieniach merytorycznych i większy udział mediatorów – praktyków w kolejnych Salonach.

       Wśród propozycji osób, które mogą zostać zaproszony do prowadzenia prelekcji na kolejnych spotkaniach, pojawili się sędziowie rodzinni, sędziowie z wydziałów nieprocesowych, mediatorzy, specjaliści z zakresu prawa podatkowego oraz Rzecznik Praw Obywatelskich.

           Osoby wypełniające ankietę, miały również możliwość zaproponowania tematów kolejnych spotkań w Salonie Mediatora.  Tematami, które najczęściej pojawiały się w ankietach były:

 • mediacje rodzinne – kierowanie spraw do mediacji, specyfika mediacji rodzinnych, rola mediatora podczas mediacji rodzinnej, konstruowanie ugód w mediacjach rodzinnych,
 • mediacje karne i z nieletnim sprawcą czynu karalnego – specyfika tych mediacji,
 • mediacje a negocjacje w praktyce mediacyjnej,
 • mediacje gospodarcze,
 • sposoby promowania i rozpowszechniania idei mediacji,
 • mediacja oczami praktyków – rola mediatora, skutki mediacji, zasady prowadzenia mediacji, efekty mediacji,
 • konstruowanie ugód w postepowaniu nieprocesowym,
 • podatkowe aspekty zawieranych ugód mediacyjnych.

          Wszelkie sugestie, propozycje i informacje o dotychczas odbytych spotkaniach w ramach Salonu Mediatora, które pojawiły się w wypełnionych ankietach ewaluacyjnych mają dla nas,  jego organizatorów,  bardzo duże znaczenie. Dzięki nim wiemy, jak powinien zmieniać się Salon i jakich starań musimy dołożyć aby spełniać oczekiwania naszych gości.

          Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiet i zapraszamy na kolejne spotkania Salonu Mediatora.