"Jak rozwiązać nierozwiązywalne - sztuka komunikacji w organizacji"

„Jak rozwiązać nierozwiązywalne – sztuka komunikacji w organizacji”           

Wraz ze Stowarzyszeniem PELIKAN zapraszam  na szkolenie, które mam przyjemność prowadzić,  skierowane  do liderów organizacji pozarządowych z Gdańska.

Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji z zakresu komunikacji i dialogu społecznego liderów organizacji pozarządowych z terenu Gdańska. Dzięki zdobyciu kompetencji niezbędnych do rozwiązywania konfliktów, liderzy organizacji będą  mieli przełożenie na skuteczność realizowanych przez swoje organizacje działań społecznych.

Uczestnictwo w szkoleniach pozwoli liderom organizacji pozarządowych na uzyskanie wiedzy  i umiejętności z zakresu zapobiegania i rozwiązywania konfliktów, technik  negocjacjacyjnych i mediacyjnych. Praktyczne umiejętności zdobyte podczas szkoleń będą mogli wykorzystać w codziennych obowiązkach, podczas zarządzania swoją organizacją, komunikowania się z innymi organizacjami, podczas kontaktów z beneficjentami, z organami administracji publicznej i przyszłymi partnerami.

Udział w szkoleniu to przede wszystkim:

  • większa samoświadomość,
  • nowe techniki i narzędzia wspierające liderów organizacji pozarządowych w sytuacjach problemowych,
  • przejęcie kontroli nad emocjami w konflikcie,
  • praca na realnych sytuacjach z życia organizacji pozarządowych.

Szkolenie „Jak rozwiązać nierozwiązywalne – sztuka komunikacji w organizacji” to szkolenie,  podczas którego  trener wykorzystując ćwiczenia aktywizujące, symulacje mediacji i negocjacji,  przekazując wiedzę praktyczną  pozwoli uczestnikom doświadczyć sytuacji konfliktowej, poznać jaki styl rozwiązywania sporów preferują i wesprze ich w poszukiwaniu jak najlepszej drogi do jej rozwiązania tak aby znaleźć porozumienia satysfakcjonującego dla każdego, kto w sporze uczestniczy.

Termin pierwszego szkolenia : 14 - 15 - 16 kwietnia 2015 roku.

Termin drugiego szkolenia: czerwiec 2015 roku (dokładana data wkrótce)

Szkolenie odbędzie się w siedzibie  Stowarzyszenia "Pelikan" Gdańsk - Wrzeszcz,  ul. Grunwaldzkiej 137, II p. (wysepka naprzeciwko Galerii Bałtyckiej).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenie jest finansowane ze środków Miasta Gdańsk.