Szkoła Mediacji i Doskonalenia Umiejętności Mediacyjnych

W czasie spotkań prowadzonych metodą Action Learning uczestnicy będą mieli możliwość skupienia się m.in. na: 

 

Tym co pomaga i sprawdza się w prowadzeniu mediacji a co sprawia trudności

Jakie trudności mogą napotkać początkujący mediatorzy stawiający pierwsze kroki w zawodzie mediatora

Jak zorganizować pracę mediatora, biuro mediatora, jak współpracować

Z jakimi wyzwaniami mierzą się doświadczeni mediatorzy

Jak dobrze i skutecznie stosować oraz wykorzystywać narzędzia do prowadzenia mediacji

Czym jest Action Learning?

Action Learning, czyli „uczenie się przez działanie”, to metoda pracy nad realizacją celów, wynikająca z założenia, że potencjał do zmiany tkwi w nas samych. Jesteśmy nieustannie zdolni do zmiany, kryje się w nas więcej możliwości niż moglibyśmy przypuszczać. Action Learning to metoda, w której motorem do zmian jest życzliwa, i jednocześnie szczera i odważna grupa osób stwarzająca optymalne warunki do nauki.
Action Learning to dokładnie zaplanowany proces, podczas którego wszyscy uczestnicy, po kolei, mają szansę przedstawić swój problem (cel, wyzwanie), a następnie, przy wsparciu grupy – głównie poprzez pytania, dzielenie się doświadczeniem i inspiracjami – poddać się refleksji i znaleźć rozwiązania. Zadaniem uczestników spotkań Action Learningowych jest aktywne słuchanie, dociekanie do sedna problemu, skupianie się na problemach osoby, która w danym momencie mówi, a nie na ocenianiu jej. Nad całością procesu czuwa coach/moderator.

Praca metodą Action Learning

Praca w grupie daje możliwość skoncentrowania się na problemach związanych z pracą ze Stronami, szukaniem odpowiedzi na pytania nurtujące każdego z mediatorów. Spotkania dla mediatorów prowadzone metodą Action Learning nie są superwizją mediacyjną. Spektrum spraw, problemów i celów poruszanych w czasie sesji Action Learningowych jest nieograniczone i odpowiada potrzebom osób uczestniczących w sesjach.
Grupa osób zainteresowanych udziałem w sesjach Action Learningowych tworzona jest na podstawie indywidualnej rozmowy z prowadzącą Action Learning. Dobór do grupy nie jest przypadkowy. W grupach uczestniczyć mogą osoby kończące szkolenia w ramach „Szkoły mediacji i doskonalenia umiejętności mediacyjnych” oraz osoby z zewnątrz, chcące pracować metodą Action Learning.
Czas trwania: 30 godzin – 6 spotkań po 5 godzin, 1 raz w miesiącu
Grupa: maksymalnie 6 osób.

Dla Kogo

Do kogo kierowana jest „Szkoła mediacji i doskonalenia umiejętności mediacyjnych":

Do psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, socjologów, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Do studentów kierunków: psychologia, pedagogika, resocjalizacja, prawo

 

Do prawników: adwokatów, radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowskich, asystentów sędziów, absolwentów studiów prawniczych

Do wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów

Do menedżerów, konsultantów, pracowników działów HR

F.A.Q.

O „Szkole mediacji i doskonalenia umiejętności mediacyjnych”

Możliwości szkolenia

Dzięki uczestnictwu w zajęciach „Szkoły mediacji i doskonalenia umiejętności mediacyjnych” otrzymują Państwo możliwość zdobycia nowych umiejętności, stworzenia indywidualnej ścieżki rozwoju, poszerzenia wiedzy oraz uzyskania kompetencji i umiejętności w skutecznym zarządzaniu sytuacjami konfliktowymi w różnych dziedzinach życia.
Tym z Państwa, którzy będą chcieli przygotować się do pełnienia roli mediatora w wybranym przez siebie obszarze (mediacje rodzinne lub mediacje cywilne/gospodarcze) proponujemy możliwość kontynuacji kształcenia mediacyjnego na wybranym kursie oraz Action Learning dla mediatorów.
Na początek zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu podstawowym a następnie rozwój swoich umiejętności specjalistycznych jako mediator rodzinny lub mediator w sprawach cywilnych lub gospodarczych. Istnieje również możliwość zdobycia obu tych specjalności.
Z przygotowanych przez nas modułów szkoleniowych możecie Państwo zbudować swój własny program i wybrać interesującą Was specjalizację.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji, a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość ubiegania się o staże mediacyjne.

Standardy szkoleniowe

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz. 591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007r.
Szkolenie z zakresu mediacji rodzinnych jest zgodne ze standardami szkoleniowymi Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych oraz uprawnia do ubiegania się o wpis na listę mediatorów Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, po spełnieniu pozostałych wymogów.

Metody szkoleniowe

 • Metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności.
 • Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych.
 • Informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników.
 • Analiza polskich filmów edukacyjnych.
 • Prezentacje teoretyczne stanowią około 20% czasu szkolenia.

Rekrutacja, opłaty i terminy

Szkolenia prowadzone są na SWPS Uniwersytet HumanistocznoSpołeczny w Sopocie.
Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc lub pisząc:

  Szkolenia

  Pozostałe szkolenia, które prowadzę

  Szkolenie podstawowe z mediacji

  Szkolenie z mediacji gospodarczych i cywilnych

  Szkolenia z mediacji administracyjnych

  Inne szkolenia

  Telefon

  +48 602 189 045

  Biuro

  Olivia Business Center Budynek O4

  Al. Grunwaldzka 472B
  80-309 Gdańsk