O Mnie

Magda Bellwon Conseo

 

”Mediatorzy nie są decydentami. Nie mogą wydawać wyroków. Ich zadaniem jest rozwiązywanie problemów. Inaczej niż podczas sprawy sądowej, strony mogą przedstawiać im różne twórcze rozwiązania. Mediatorzy są animatorami dyskusji, podczas której strony negocjują wspólne decyzje.”

 Robert Mayer

Mediatorka, trenerka. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji, kierunek prawo.
Od 2007 roku działam jako praktykujący mediator. Mediuję w sprawach gospodarczych, pracowniczych, cywilnych oraz rodzinnych. Jestem mediatorką wpisaną na listę stałych mediatorów przy Prezesie Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Przygodę z mediacją zaczęłam od szkolenia podstawowego z mediacji prowadzonego w Polskim Centrum Mediacji. Rozwijając swoje kompetencje mediacyjne ukończyłam specjalistyczne szkolenia z mediacji gospodarczej, transformatywnej  oraz rodzinnej prowadzone przez Centrum Mediacji Partners, Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych oraz szkolenia z mediacji organizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W roku 2010 ukończyłam Podyplomowe Studium z Mediacji, Negocjacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Nadal poszerzam swoją wiedzę i umiejętności mediacyjne uczestnicząc m.in. jako panelista podczas konferencji poświęconych mediacji i alternatywnym metodom rozwiązywania sporów.

Prowadzę szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców, pracodawców, adwokatów i radców prawnych oraz sędziów  z zakresu komunikacji, mediacji i negocjacji. Współpracuje z trójmiejskimi uczelniami wyższymi, gdzie prowadzę wykłady z prawa oraz mediacji i negocjacji.

Stworzyłam „Szkołę mediacji i doskonalenia umiejętności mediacyjnych”, w ramach której prowadzę szkolenia z mediacji oraz szkolenia doskonalące z mediacji dla mediatorów.

 

Pracuję jako trenerka – ukończyłam Akademię Rozwoju Umiejętności Trenerskich na SWPS, jestem ko-trenerką mediacji rodzinnych Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych oraz certyfikowaną trenerką metody Action Learning. Byłam inicjatorką i współorganizatorką „Salonu Mediatora” – miejsca cyklicznych spotkań dla praktyków mediacji i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.

Telefon

+48 602 189 045

Biuro

Olivia Business Center Budynek O4

Al. Grunwaldzka 472B
80-309 Gdańsk