Szkolenia

Szkoła mediacji i inne szkolenia

Szkoła mediacji i doskonalenia umiejętności mediacyjnych

Szkoła przygotowuje do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji, a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji.

Szkolenie podstawowe z mediacji

53 godziny zajęć łączących teorię z zakresu mediacji oraz praktyczne umiejętności niezbędne w pracy każdego mediatora.

Szkolenie z mediacji gospodarczych i cywilnych

Obejmuje 26 godzin szkolenia z mediacji w sprawach gospodarczych i cywilnych. W programie m.in. gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych.

Szkolenie z mediacji administracyjnych

Skierowane jest do pracowników organów administracji publicznej prowadzących postępowania administracyjne oraz mediatorów, radców prawnych i adwokatów.

Action Learning

To metoda pracy nad realizacją celów, wynikająca z założenia, że potencjał do zmiany tkwi w nas samych. Motorem do zmian jest życzliwa, i jednocześnie szczera i odważna grupa osób stwarzająca optymalne warunki.

Pozostałe szkolenia

 

 

Telefon

+48 602 189 045

Biuro

Olivia Business Center Budynek O4

Al. Grunwaldzka 472B
80-309 Gdańsk