Pozostałe szkolenia

Zapraszam na pozostałe szkolenia:

Rodzaje i zastosowanie mediacji

Narzędzia, techniki i strategie mediacyjne

Sporządzanie ugód mediacyjnych i ich aspekty prawne

Proces mediacji, jego zasady, przebieg oraz rola i zadania mediatora

Umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas mediacji (nierównowaga stron, emocje stron i mediatora, bariery w mediacji)

Kontekst prawny prowadzenia mediacji – procedury mediacyjne w Polsce i na świecie

Umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne niezbędne w prowadzeniu mediacji

Ograniczenia mediacji – różnicowanie spraw, w których mediacja jest przydatna

Ograniczenia mediacji – różnicowanie spraw, w których mediacja jest przydatna

Opis Szkolenia Podstawowego z Mediacji

Zapraszamy do uczestnictwa w 53-godzinnym szkoleniu podstawowym z mediacji, podczas którego uczestnicy będą mieli możliwość przygotowania się do pełnienia roli mediatora. Uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną z zakresu mediacji oraz praktyczne umiejętności niezbędne w pracy każdego praktykującego mediatora.
Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na zdobycie przez nich wiedzy, która pozwoli na świadczenie wysokiej jakości usług mediacyjnych.

Szkolenie podstawowe z mediacji obejmuje nowe przepisy wchodzące od dnia 1 stycznia 2016 roku w związku z nowelizacją Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz nowelizacjami innych ustaw związanych ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów.

Program szkolenia realizowany jest w ciągu dwóch weekendów.

Atuty Szkolenia Podstawowego z Mediacji

Każdy z uczestników otrzyma „Niezbędnik mediatora” zestaw materiałów poszkoleniowych, będących praktycznym podręcznikiem wiedzy mediacyjnej, który pomoże w utrwaleniu wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkolenia.
Dodatkowym atutem szkolenia jest możliwość odbycia bezpłatnych konsultacji: osobistych, telefonicznych lub Skyp’owych z doświadczonymi mediatorami z Trójmiasta i Warszawy.
Odbycie szkolenia podstawowego z mediacji jest podstawą do kontynuacji nauki z zakresu nabytych umiejętności mediacyjnych na szkoleniach specjalistycznych z mediacji gospodarczych oraz mediacji rodzinnych oraz udziału w superwizjach mediacyjnych.
Uczestnicy podstawowego szkolenia z mediacji będą mieli możliwość odbycia stażu mediacyjnego w Trójmieście lub w Warszawie a po odbytym stażu wpisania się na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Gdańsku lub Sąd Okręgowy w Warszawie oraz ubiegania się o wpis na listę mediatorów prowadzonych przy Prezesie Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Dla Kogo

Do kogo kierowane są szkolenia :

Do psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, socjologów, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Do studentów kierunków: psychologia, pedagogika, resocjalizacja, prawo

 

Do prawników: adwokatów, radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowskich, asystentów sędziów, absolwentów studiów prawniczych

Do wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów

Do menedżerów, konsultantów, pracowników działów HR

F.A.Q.

O szkoleniach

Możliwości szkolenia

Dzięki uczestnictwu w zajęciach „Szkoły mediacji i doskonalenia umiejętności mediacyjnych” otrzymują Państwo możliwość zdobycia nowych umiejętności, stworzenia indywidualnej ścieżki rozwoju, poszerzenia wiedzy oraz uzyskania kompetencji i umiejętności w skutecznym zarządzaniu sytuacjami konfliktowymi w różnych dziedzinach życia.
Tym z Państwa, którzy będą chcieli przygotować się do pełnienia roli mediatora w wybranym przez siebie obszarze (mediacje rodzinne lub mediacje cywilne/gospodarcze) proponujemy możliwość kontynuacji kształcenia mediacyjnego na wybranym kursie oraz Action Learning dla mediatorów.
Na początek zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu podstawowym a następnie rozwój swoich umiejętności specjalistycznych jako mediator rodzinny lub mediator w sprawach cywilnych lub gospodarczych. Istnieje również możliwość zdobycia obu tych specjalności.
Z przygotowanych przez nas modułów szkoleniowych możecie Państwo zbudować swój własny program i wybrać interesującą Was specjalizację.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji, a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość ubiegania się o staże mediacyjne.

Standardy szkoleniowe

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz. 591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007r.
Szkolenie z zakresu mediacji rodzinnych jest zgodne ze standardami szkoleniowymi Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych oraz uprawnia do ubiegania się o wpis na listę mediatorów Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, po spełnieniu pozostałych wymogów.

Metody szkoleniowe

 • Metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności.
 • Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych.
 • Informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników.
 • Analiza polskich filmów edukacyjnych.
 • Prezentacje teoretyczne stanowią około 20% czasu szkolenia.

Rekrutacja, opłaty i terminy

Szkolenia prowadzone są na SWPS Uniwersytet HumanistocznoSpołeczny w Sopocie.
Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc lub pisząc:

  Szkolenia

  Pozostałe szkolenia, które prowadzę

  Szkolenia podstawowe z mediacji


  Szkolenia z mediacji gospodarczych i cywilnych

  Action Learning

  Szkolenia z mediacji administracyjnych

  Telefon

  +48 602 189 045

  Biuro

  Olivia Business Center Budynek O4

  Al. Grunwaldzka 472B
  80-309 Gdańsk