Szkolenia z mediacji

Zakres Szkolenia z mediacji administracyjnych:

Zmiany w sposobach rozwiązywania sporów administracyjnych – jak było kiedyś, jak jest dziś – relacje urząd-obywatel

Przebieg postępowania mediacyjnego

Kryterium wyboru mediatora przez organ administracji publicznej oraz strony

Mediacja jako jeden ze sposobów polubownego rozwiązywania sporów

Zadania i rola organu administracji publicznej w procedurze mediacyjnej

Dokumentacja mediacyjna w postępowaniu administracyjnym

Kultura organizacji czyli jak zachęcić urzędników do polubownego rozwiązywania sporów

Mediacja z podmiotami prawa administracyjnego – plusy i minusy mediacji, cele mediacji, prawne aspekty mediacji w postępowaniu administracyjnym

Zadania i rola mediatora w procedurze mediacji administracyjnej

Wady i zalety polubownego rozwiązywania sporów w postępowaniu administracyjnym

Opis Szkolenia z mediacji administracyjnych

Zapraszamy do uczestnictwa w 9-godzinnym szkoleniu z mediacji administracyjnych. Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników organów administracji publicznej – urzędników, pracowników szkół wyższych, itd. – prowadzących postępowania administracyjne oraz mediatorów, radców prawnych i adwokatów.
Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r.
Udział w szkoleniu nie upoważnia do wpisu na listę stałych mediatorów przy Prezesie Sądu Okręgowego. Powyższe szkolenie jest szkoleniem specjalistycznym, w którym mogą uczestniczyć osoby, które nie odbyły szkolenia podstawowego z mediacji.

Szkolenie z mediacji administracyjnych jest szkoleniem certyfikowanym. Każdy z uczestników otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu wraz z zakresem tematów jakie szkolenie obejmowało.

Metody szkoleniowe

 • metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności,
 • gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych,
 • informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników,
 • prezentacje teoretyczne stanowią około 20% czasu szkolenia.

F.A.Q.

Informacje o szkoleniu

Standardy szkoleniowe

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz. 591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007r.
Szkolenie z zakresu mediacji rodzinnych jest zgodne ze standardami szkoleniowymi Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych oraz uprawnia do ubiegania się o wpis na listę mediatorów Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, po spełnieniu pozostałych wymogów.

Metody szkoleniowe

 • Metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności.
 • Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych.
 • Informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników.
 • Analiza polskich filmów edukacyjnych.
 • Prezentacje teoretyczne stanowią około 20% czasu szkolenia.

Rekrutacja, opłaty i terminy

Szkolenia prowadzone są na SWPS Uniwersytet HumanistocznoSpołeczny w Sopocie.
Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc lub pisząc:

  Szkolenia

  Pozostałe szkolenia, które prowadzę

  Szkolenia podstawowe z mediacji

  Szkolenia z mediacji gospodarczych i cywilnych

  Action Learning

  Inne szkolenia

  Telefon

  +48 602 189 045

  Biuro

  Olivia Business Center Budynek O4

  Al. Grunwaldzka 472B
  80-309 Gdańsk