Szkoła Mediacji i Doskonalenia Umiejętności Mediacyjnych

Zakres Szkolenia z mediacji gospodarczych i cywilnych:

Wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawach gospodarczych

Sporządzanie umowy o przeprowadzenie mediacji gospodarczej, zawieranie kontraktu, rola spotkań na osobności

Regulacje prawne dotyczące prowadzenia mediacji gospodarczych i cywilnych

Zasady prowadzenia mediacji gospodarczych

Zaawansowane techniki mediacyjne w sprawach gospodarczych i cywilnych

Ugody w sprawach gospodarczych – specyfika konstruowania

Specyfika mediacji w sprawach gospodarczych i cywilnych –„case studies”

Rola pełnomocników stron w mediacjach gospodarczych

Trening umiejętności negocjacyjnych

Koszty postępowania mediacyjnego w sprawach gospodarczych

Opis Szkolenia z mediacji gospodarczych i cywilnych

Zapraszamy do uczestnictwa w 26-godzinnym szkoleniu z mediacji gospodarczych i cywilnych. Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r.
Udział w szkoleniu nie upoważnia do wpisu na listę stałych mediatorów przy Prezesie Sądu Okręgowego. Powyższe szkolenie jest szkoleniem specjalistycznym, w którym mogą uczestniczyć osoby, które nie odbyły szkolenia podstawowego z mediacji.

Metody szkoleniowe

 • metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności.
 • gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych.
 • informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników.
 • analiza filmów przedstawiających symulację mediacji.
 • prezentacje teoretyczne stanowią około 20% czasu szkolenia.

Dla Kogo

Do kogo kierowana jest „Szkoła mediacji i doskonalenia umiejętności mediacyjnych":

Do psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, socjologów, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Do studentów kierunków: psychologia, pedagogika, resocjalizacja, prawo

 

Do prawników: adwokatów, radców prawnych, aplikantów adwokackich i radcowskich, asystentów sędziów, absolwentów studiów prawniczych

Do wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów

Do menedżerów, konsultantów, pracowników działów HR

F.A.Q.

O „Szkole mediacji i doskonalenia umiejętności mediacyjnych”

Możliwości szkolenia

Dzięki uczestnictwu w zajęciach „Szkoły mediacji i doskonalenia umiejętności mediacyjnych” otrzymują Państwo możliwość zdobycia nowych umiejętności, stworzenia indywidualnej ścieżki rozwoju, poszerzenia wiedzy oraz uzyskania kompetencji i umiejętności w skutecznym zarządzaniu sytuacjami konfliktowymi w różnych dziedzinach życia.
Tym z Państwa, którzy będą chcieli przygotować się do pełnienia roli mediatora w wybranym przez siebie obszarze (mediacje rodzinne lub mediacje cywilne/gospodarcze) proponujemy możliwość kontynuacji kształcenia mediacyjnego na wybranym kursie oraz Action Learning dla mediatorów.
Na początek zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu podstawowym a następnie rozwój swoich umiejętności specjalistycznych jako mediator rodzinny lub mediator w sprawach cywilnych lub gospodarczych. Istnieje również możliwość zdobycia obu tych specjalności.
Z przygotowanych przez nas modułów szkoleniowych możecie Państwo zbudować swój własny program i wybrać interesującą Was specjalizację.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji, a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość ubiegania się o staże mediacyjne.

Standardy szkoleniowe

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz. 591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007r.

Metody szkoleniowe

 • Metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności.
 • Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych.
 • Informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników.
 • Analiza polskich filmów edukacyjnych.
 • Prezentacje teoretyczne stanowią około 20% czasu szkolenia.

Rekrutacja, opłaty i terminy

Szkolenia prowadzone są na SWPS Uniwersytet HumanistocznoSpołeczny w Sopocie.
Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc lub pisząc:

  Szkolenia

  Pozostałe szkolenia, które prowadzę

  Szkolenie podstawowe z mediacji

  Action Learning

  Szkolenia z mediacji administracyjnych

  Inne szkolenia

  Telefon

  +48 602 189 045

  Biuro

  Olivia Business Center Budynek O4

  Al. Grunwaldzka 472B
  80-309 Gdańsk